Aktuális híreink
A Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület 2022/23-as működési és szakmai programja

A Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület támogatást nyert a Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Program (2023) „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2023.” felhívás keretében „A Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület 2022/23-as működési és szakmai programja” címmel.

A szervezet a működési támogatás elnyerésével hozzá kíván járulni a dél-alföldi régióban élő fiatalok részére tanácsadás és segítségnyújtás a közép- és felsőoktatás, a munka világa, a demokratikus társadalom működésének gyakorlása, a közösségi kezdeményezések, az egészséges életmód (és életvezetés) és a környezetvédelem területén fellépő új kihívásokhoz. A pályázat során cél a programok szervezése, melyek a fiatalok saját problémamegoldó készségét erősítik; az európai integráció megtörténte után olyan országos ifjúsági szolgáltató és ellátó rendszer kiépítése, melyen keresztül a fiatalok az ország uniós tagságából származó előnyök kihasználására törekedhetnek. A megvalósítás során cél, fenntarthatósági és szemléletformáló programok szervezése korosztálytól függetlenül, kulturális, szórakoztató, szabadidős és tömegsport programok lebonyolítása, melyek elősegítik a fiatalok szabadidejének tartalmas eltöltését.

A pályázat alapadatai:

A pályázat címe: A Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület 2022/23-as működési és szakmai programja
Pályázati azonosító: NEAO-KP-1-2023/4-000141
Pályázati időszak: 2023.04.01. – 2024.03.31.
A támogatás összege: 3 000 000 Ft

Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület


A Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület 2022-es működési és szakmai programja

A Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület támogatást nyert a Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Program (2022) „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2022.” felhívás keretében „A Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület 2022-es működési és szakmai programja” címmel.

A szervezet a működési támogatás elnyerésével hozzá kíván járulni:

  • a dél-alföldi régióban élő fiatalok részére tanácsadás és segítségnyújtás a közép- és felsőoktatás, a munka világa, a demokratikus társadalom működésének gyakorlása, a közösségi kezdeményezések, az egészséges életmód (és életvezetés) és a környezetvédelem területén fellépő új kihívásokhoz,
  • programok szervezése, melyek a fiatalok saját problémamegoldó készségét erősítik; az európai integráció megtörténte után olyan országos ifjúsági szolgáltató és ellátó rendszer kiépítése, melyen keresztül a fiatalok az ország uniós tagságából származó előnyök kihasználására törekedhetnek

A támogatás elnyerésével az egyesület hozzá kíván járulni a célok elérése érdekében a már működő tevékenységek megvalósításához:

  • fenntarthatósági és szemléletformáló programok szervezése korosztálytól függetlenül,
  • kulturális, szórakoztató, szabadidős és tömegsport programok lebonyolítása, melyek elősegítik a fiatalok szabadidejének tartalmas eltöltését,
  • tanácsadó rendszer kiépítése a fiatalok testi, lelki (szellemi) egészségének megőrzése, a káros szenvedélyek (pl.: alkohol- és drogfogyasztás, dohányzás, játékszenvedély) leküzdése érdekében

A pályázat alapadatai:

A pályázat címe: A Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület 2022-es működési és szakmai programja

Pályázati azonosító: NEAO-KP-1-2022/10-000035

Pályázati időszak: 2022.04.01. – 2023.03.31.

A támogatás összege: 2 529 000 Ft


A Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület 2020/2021-es működési és szakmai programja - NEAO-KP-1-2021/10-000170

A Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület támogatásban részesült a NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Új nemzedékek jövőjéért kollégium által meghirdetett „ NEAO-KP-1-2021/10 kategória kódú szakmai programok és működési költségek támogatása” pályázati konstrukcióban.

A pályázat adatai:

A pályázat címe: A Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület 2020/2021-es működési és szakmai programja

Pályázati azonosító: NEAO-KP-1-2021/10-000170

Támogatási időszak: 2021.04.01. - 2022.03.31.

A támogatás összege: 1 300 000 Ft

A pályázat rövid összefoglalása:

A szervezet megpályázott működési célú 2021/2022 évre is részben biztosította a szolgáltatások fenntartását és új, innovatív programok, események bevezetésének a kereteit, valamint a célcsoport bővítésének a lehetőségét.

A szervezet számos környezettudatosságra, fenntartható életmódra nevelő programot szervezett az elmúlt évek során - a szakmai programunkkal továbbra is elő kívánjuk segíteni a régióban élő, környezetért felelős életvitelt folytató lakosság számának növekedését, különös hangsúlyt fektetve a felnövekvő generáció képzésére és természetvédelmi szemléletének erősítésére.

A projekt keretében a szervezet jogi tanácsadást, oktatát kiegészítő tevékenységet vett igénybe illetve fejlesztette, fenntartotta a közösségi kommunikációra szolgáló működő weboldalait illetve a programjai megvalósításához eszközöket (képkeretet) szerzett be.

Köszönjük a támogatást!

Szeged, 2022. 03. 31.

Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület


Természetismereti programok óvodásoknak
Egyesületünk célja támogatást nyújtani és megerõsíteni a felnövekvõ generációk környezet- és természetvédelmi gondolkodását, szemléletét, illetve erõsíteni ez irányú felelõsségtudatát. A projekt célja a gyermekek játékos eszközökkel való környezeti nevelése volt, hogy a már most, kisgyermekkorban értéket tulajdonítsanak az alapvetõ emberi környezeti feltételeknek. Egyesületünk a projekt keretében óvodáskorú tehetségígéretes gyermekek számára szervezett meg egy öt napig tartó nyári fenntarthatósági és környezetvédelmi ismeretátadást megcélzó programsorozatot Szegeden és környékén. A foglalkozások megszervezésénél a fõ szempont az volt, hogy a résztvevõ óvodáskorú gyermekek megfelelõ figyelemben és képességeikhez illeszkedõ gondozásban, oktatásban részesüljenek.
A foglalkozások elsõdleges célja az volt. hogy a résztvevõ gyermekeket környezettudatosságra neveljük, fenntarthatósági ismereteket adjunk át. A program alapgondolata az óvodában elkezdõdõ környezeti nevelés ismeretátadásának helyi, azaz lokális témakörei köré épült fel: a gyermek óvodáskorában egy-egy területen rengeteg ismeretanyagot halmoz fel. A gyerekek a program során közvetlen kapcsolatba kerültek a természettel, az itt szerzett tapasztalatokon keresztül pedig a környezetvédelem kérdése is a látóterükbe kerül. A cél az volt, hogy tehetségüket és képességeiket a foglalkozásokon keresztül a fenntartói fogyasztói szokások és a környezetvédelem témakörében képesek felismerni és a késõbbiekben kamatoztatni – akár a velük közvetlen napi kapcsolatban álló személyek (szülõk, családok, barátok) figyelme is felkeltõdjön a fenntartható életmód, a természet védelme és szeretete iránt.

A programról a szervezet projektweboldalán olvashat bõvebbet:
http://oqklub.eu/content/termeszetismereti-programok-ovodasoknak-0

A galéria a következõ linken található:
http://oqklub.eu/content/termeszetismereti-programok-ovodasoknak

Nyári kompetenciafejlesztõ természetismereti, matematikai és mûszaki foglalkozások a szegedi közoktatásban tanuló gyermekek számára
A program általános célja egy, a szegedi és Szeged környáki általános és fõként középiskolai diákok számára a szakmatanuláshoz kapcsolódó kompetenciákat elmélyítõ nyári tehetséggondozó programok kidolgozása és megvalósítása, ahol a tehetséges tanulók természettudományos, matematikai és mûszaki pályaorientációjának támogatása. A foglalkozások egy 10 napos, „nem ottalvós” nyári (foglalkoztató) tábor keretei között kerülnek lebonyolításra, amely elõsegíti a célcsoport számára a természettudományos ismeretek gyakorlatban történõ hatékonyabb gyakorlati elmélyítését tudományos kísérletek segítségével.
A program konkrét célja, hogy a foglalkozások megszervezésével, hogy a dél-alföldi régió fiataljai számára lehetõséget nyújtsunk a természettudományok felé való nyitásnak, megszerettetésének. A cél, hogy a foglalkozásokon résztvevõk komplex képet kapjanak az érintett területek (természettudományos, matematikai és mûszaki) sajátosságairól, összefonódásáról, akár azok hétköznapi használhatóságára, valamint az hogy a késõbbi célirányos pályaválasztásban is támpontként szolgálhasson számukra a megszerzett, megtapasztalt ismeret, készség és tudás.
A tevékenységeknek Szegeden az SZTE JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástár biztosít helyet, ahol az érdeklõdõk hatékonyan el tudják sajátítani / fejleszteni tudják a természettudományos kompetenciáikat. A programokban 10-10 fõ általános és középiskolai diák vesz részt differenciált tudást biztosító foglakozás sorozatokon.

A programról a szervezet projektweboldalán olvashat bõvebbet:
http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-termeszetismereti-matematikai-es-muszaki-foglalkozasok-szegedi

A galéria a következõ linken található:
http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-biologia
http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-fizika
http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-foldrajz
http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-kemia
http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-kornyezetvedelem
http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-kulturtortenet
http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-matematika-muszaki-ismeretek-szamitastechnika
http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-technika

VIII. Egyetemi Egészség és Sportnap - SZTE Sportközpont (2011.05.04.)
Részletes Program

Bõvebb információ: www.ifjusagiegeszsegnap.hu

Forrásteremtés az ifjúsági munkában
Forrásteremtés az ifjúsági munkában

RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNY 90 órás képzés csak 2.000 Ft regisztrációs díjjal
FOGLALKOZATÁSI HIVATAL - MOBILITÁS ORSZÁGOS IFJÚSÁGI SZOLGÁLAT
KÉPZÉSI FELHÍVÁSA

Forrásszervezés az ifjúsági munkában - 90 órás képzés
FELNÕTTKÉPZÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 00898-2008
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL -2157

Az FSZH - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat (Mobilitás) képzést szervez ifjúsági,- és ifjúsági feladatokat ellátó szervezetek, intézmények szakemberei számára
A képzés célja, hogy az ifjúsági szervezetek, ifjúsági szakemberek:
- képessé váljanak hosszabb távú komplex fejlesztõ projektek megtervezésére, megvalósítására, a projekt eredményeinek fenntartására,
- átfogó, gyakorlati ismeretekkel rendelkezzenek az ifjúsági célú, az ifjúsági szakterületet érintõ hazai és az Európai Unió pályázati támogatás célrendszerérõl, felhasználásának feltételeirõl
- képessé váljanak projekt szintû támogatások lehívására, kiemelten az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ifjúsági célú, az ifjúsági szakterületet érintõ pályázati konstrukcióira
- ismeretekkel rendelkezzenek az egyéb forrásszervezési módszerekrõl, lehetõségekrõl (adományszervezés, szponzoráció, CSR tevékenység)

A képzés struktúrája:
A képzés összesen 90 órás, ebbõl 40 óra a csoportos, képzési helyzet és 50 óra a távoktatás
1. Képzési napok 1-2. 16 óra
2. Távoktatás: konzulens támogatásával: 25 óra
3. Képzési napok 3-4. 16 óra
4. Távoktatás: konzulens támogatásával: 25 óra
5. Képzési nap: 8 óra

A képzés tartalma:
1. Az Európai Unió pályázati támogatásai
2. A hazai pályázati támogatások rendszere, felhasználási lehetõségei
3. A magánszektor hozzájárulási lehetõsége az ifjúsági projektek fejlesztéséhez - vállalati felelõsségvállalás és az ifjúsági munka
4. Projekt - és szervezetmenedzsment alapjai, módszerei, eszközei
5. Projekttervezéstõl a sikeres pályázatig - a pályázatírás alapjai

A képzés módszerei:
A távoktatás módszerei: egyéni tanulás elektronikus keretrendszerben konzulens támogatásával, a tanulás folyamatértékelésével.
A nemformális tanulás módszerei: prezentációval kísért elõadás, szituációs gyakorlatok, irányított beszélgetés, konzultáció, páros és csoportmunka, tematikus mûhelymunka kisebb csoportokban, valamint egyéni munka.

A részvétel feltételei:
A jelentkezés feltétele egy projektterv vázlatának kidolgozása és beküldése egy oldal terjedelemben, melyet a szervezet, intézmény a közeljövõben meg kíván valósítani.
További feltétel, hogy a jelentkezõ vállalja mind az 5 képzési napon való aktív részvételt, valamint a távoktatáshoz kapcsolódó feladatok elvégzését.
A képz&eac

ÖQ-Klub
Meghívó

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Hallgatói Centrum és a Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület

ezúton meghívja Önt és az iskolában tanuló diákokat
2010. december 10-én

a Szegedi Tudományegyetem Sportközpontjába
(6725 Szeged, Hattyas sor 10.)

az ÖQ-Klub címû öko-sportnapra,

ahol csapat és sorversenyek keretében megválasztásra kerül
„Szeged legkörnyezettudatosabb középiskolája”!

A nevezésrõl és a programról a részletes tudnivaló
a Dokumentumok menüpontban olvashatók!

Jelentkezési határidõ:
2010. december 7.

Mindenkit sok szerettel várunk!

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar
Hallgatói Centrum

Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület

Elindult az új honlaponuk!

Kedves Érdeklõdõk!

A Dél-alföldi HEURégió Pont egyesület új honlapja elindult!

DALHEUR EGYESÜLET


ImpresszumDal-Heur Dél-alföldi HEURRégió Pont Egyesület ©