Bemutatkozás
A Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület 2003-ban alakult a következõ célokkal:

a) a dél-alföldi régióban élõ fiatalok felkészítése az Európai Unióhoz történõ csatlakozásig és azt követõen a közép- és felsõoktatás, a munka világa, a demokratikus társadalom mûködésének gyakorlása, a közösségi kezdeményezések, az egészséges életmód (és életvezetés) és a környezetvédelem területén fellépõ új kihívásokhoz;
b) programok szervezése, melyek a fiatalok saját problémamegoldó készségét erõsítik; az európai integráció megtörténte után olyan országos ifjúsági szolgáltató és ellátó rendszer kiépítése, melyen keresztül a fiatalok az ország uniós tagságából származó elõnyök kihasználására törekedhetnek

Az Egyesület tevékenysége:

a) információs hálózat kialakítása, amely széles körben népszerûsíti a fiatalok körében Magyarországnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozási integrációs folyamatát, tájékoztatja õket az Európai Unió mûködésérõl, valamint elõsegíti a fiatalok tevékeny részvételét az európai integrációs folyamatban;
b) tanácsadó rendszer kiépítése a fiatalok testi, lelki (szellemi) egészségének megõrzése, a káros szenvedélyek (pl.: alkohol- és drogfogyasztás, dohányzás, játékszenvedély) leküzdése érdekében;
c) a fiatalok munkaerõ-piaci helyzetének javítása (állásbörze megrendezésével, a fiatalok részére ingyenes állásközvetítéssel, pályaorientációs és karriertervezési tanácsadással, önéletrajz-gyûjtemény és céginformációs rendszer mûködtetésével);
d) regionális ifjúsági adatbank felállítása, melynek célja a fiatalok részérõl igénybe vehetõ lehetõségekrõl adott minél gyorsabb és hatékonyabb tájékoztatás
e) kulturális, szórakoztató, szabadidõs és tömegsport programok lebonyolítása, melyek elõsegítik a fiatalok szabadidejének tartalmas eltöltését.

DALHEUR EGYESÜLET
ImpresszumDal-Heur Dél-alföldi HEURRégió Pont Egyesület ©